Su vardo diena Audronei

Su vardo diena Audronei

Sužinosi savo, Audrone, kelią,
Kai būsi vardadienio maldose,
Gailestingumo spinduliais sušildys,
Kad skausmas pasimirštų ir kančia.
Tegul tyla palieka mintyse ramybę,
Kad rastum dvasinių jėgų,
Kurios Tau reikalingos kasdienybėj,
Kad eitum dvasingumo keliu.
Kai vardadienio eilėse suspindi meilė,
Mes džiaugiamės gyvenimo dangumi,
Vertybėmis, vargais dalinkis
Ir skubėk šviesiais gyvenimo keliais.

–Audronė (12.16)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė