Su vardo diena Augustei

Su vardo diena Augustei

Klaupkis, Auguste, prie kryžiaus,
Dėkok pažindama
Gyvenimo klaidas,
Nes kasdienybėje
Daug skausmo, vargo,
Išgelbėk draugų sielas,
Išklausyk maldas.
Tegul rugpjūčio saulė
Sušildo, veidą, darbščias rankeles,
Kurios palies melsvas rugiagėles,
Nes dangiška spalva –
Prasminga vardadienio dovana.

–Augustė (08.03)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X