Albertai

Albertai

Pasitikėk tylia
Jūros banga,
Nes ji prie
Vardadienio kranto
Laukia Albertos
Su širdinga malda.
Tegul suspindi
Ant Palangos tilto
Dvasinis saulėlydis,
Nes čia draugai
Supras gailestingumo spindulius.

–Alberta (11.21)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė