Su vardo diena Augantui

Su vardo diena Augantui

Tiktai vilties sparnai
Ir maldos žodžiai
Pakels iš sapno
Ir gyvenimas iš karto pasikeis,
Nes danguje suspindės
Auganto dvasinės žvaigždės,
Bus palaimintas kiekvienas žodis,
Ryto kelias, šventos mintys –
Dėkosi Viešpačiui amžinai.

–Augantas (09.11)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X