Albertai
Albertai Pasitikėk tylia Jūros banga, Nes ji prie Vardadienio kranto Laukia Albertos Su širdinga malda. Tegul suspindi Ant Palangos tilto Dvasinis saulėlydis, Nes čia draugai Supras gailestingumo spindulius. –Alberta (11.21) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Albertai
Su vardo diena Albertai Kalėdinis žibintas Suspindi prie namų, Skubėk, Alberta, pasimeldusi Šviesiu žiemos taku. Džiaugiesi, kai krenta Vardadienio snaigės, Ir širdyje Kalėdinė malda, Šypsokis nuolankiai Padovanodama šventą gerumą, Meilę ir tikėjimą, Nes nuoširdumas – Tai…

Vardadienio sveikinimai Albertai

Alberta vardo dieną švenčia lapkričio 21-ąją. Pasakykite Alvertai tai, ką seniai norėjote ir jos vardadienis bus nuostabus. Kad tai būtų galima padaryti subtiliai, jums pravers eiliuoti
vardadienio sveikinimai.