Albertai
Albertai Pasitikėk tylia Jūros banga, Nes ji prie Vardadienio kranto Laukia Albertos Su širdinga malda. Tegul suspindi Ant Palangos tilto Dvasinis saulėlydis, Nes čia draugai Supras gailestingumo spindulius. –Alberta (11.21) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Albertai
Su vardo diena Albertai Kalėdinis žibintas Suspindi prie namų, Skubėk, Alberta, pasimeldusi Šviesiu žiemos taku. Džiaugiesi, kai krenta Vardadienio snaigės, Ir širdyje Kalėdinė malda, Šypsokis nuolankiai Padovanodama šventą gerumą, Meilę ir tikėjimą, Nes nuoširdumas – Tai…
X