Su vardo diena Anelei

Su vardo diena Anelei

Kaip vilties paukštė,
Anele, danguje pakyli,
Palikdama širdies maldas,
Kad žemėje kančios nebūtų,
Žiema padovanotu
Dvasines dienas,
Likimo vingiuose nepasiklystume,
Tikėtume gerumo šviesa.

–Anelė (01.27, 03.30, 05.01)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X