Su vardo diena Almai

Su vardo diena Almai

Lauk amžinai, Alma,
Krikščioniškos meilės.
Dėkok už vilties rožes,
Žemės lopinėlį,
Vienatvės šviesą,
Dvasinį žingsnelį,
Kurie Tau reikalingi
Su ištartu šventu žodžiu.

–Alma (04.08)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė