Su vardo diena Almantei

Su vardo diena Almantei

Tau, Almante,
Dovanojame išganymo kelią,
Šviesias vilties žvaigždes,
Kad pažintum tikėjimą,
Kai meldiesi sielos malda.
Per vardadienį palikusi
Gailestingumo ašaras
Suspindėk kaip dangaus perlas
Dvasingumo kelyje.

–Almantė (03.29, 10.28)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė