Su vardo diena Augustei
Su vardo diena Augustei Klaupkis, Auguste, prie kryžiaus, Dėkok pažindama Gyvenimo klaidas, Nes kasdienybėje Daug skausmo, vargo, Išgelbėk draugų sielas, Išklausyk maldas. Tegul rugpjūčio saulė Sušildo, veidą, darbščias rankeles, Kurios palies melsvas rugiagėles, Nes dangiška…