Su vardo diena Apolonijai

Su vardo diena Apolonijai

Tavo, Apolonija,
Sielos grožis suspindi,
Gražiausia vardadienio
Gėlelė esi.
Pagarbiai akis užmerkus
Melskis širdimi.
Tai dvasinis grožis –
Širdies spinduliai,
Šiltos draugams eilės
Ir gailestingumo sparnai.
Prašau turėk vilties, kantrybės,
Nes laukia kelias nuolankus.

–Apolonija (02.09)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė