Su vardo diena Astrai

Su vardo diena Astrai

Širdis suspindi laime,
Kai pasiliekame, Astra, kartu,
Padovanotos rožės skleidžiasi,
Tikėk ir melskis,
Tegul rugpjūčio palaima
Dovanos žvaigždėtus takus,
Kurie suspindi
Vardadienio naktį
Stebuklingu atspindžiu.

–Astra (08.10)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X