Su vardo diena Astai

Su vardo diena Astai

Tu, Asta, esi jo mokinė,
Save sustiprink ryto maldose,
Dėkok, kad žemėje tikėjimą palieka,
Jis suspindi dvasine šviesa.
Tegul kiekvienas žingsnis,
Ištartas šventas vardadienio žodelis
Ištirpdo kančios ledą mintyse,
Dangaus palaima reikalinga,
Nes maldose skausmo pasaulis
Praveria vilties langines.

–Asta (02.03)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X