Su vardo diena Agripinai
Su vardo diena Agripinai Prasminguose vasaros Prisiminimuose pražysti Kaip vilties rožės Spindinčiame vardadienio sode, Gailestingumo ašaromis atgailauji, Kad maldoje tikėtume dangaus valia. Suspindi, Agripina, Jūroje DIEVO malonėmis, Kai meldžiamės prie krantų, Jūra RAMYBE ošia Padovanodama…