Su vardo diena Agripinai

Su vardo diena Agripinai

Prasminguose vasaros
Prisiminimuose pražysti
Kaip vilties rožės
Spindinčiame vardadienio sode,
Gailestingumo ašaromis atgailauji,
Kad maldoje tikėtume dangaus valia.
Suspindi, Agripina,
Jūroje DIEVO malonėmis,
Kai meldžiamės prie krantų,
Jūra RAMYBE ošia
Padovanodama Tau
PALAIMINTUS sapnus.

–Agripina (06.23)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X