Su vardo diena Agrikolai

Su vardo diena Agrikolai

Tegul Agrikolos širdelė
Džiaugiasi gyvenimu,
Nes pasveikinimo žodžiuose
Daug vilties,
Kurie sustiprina, kai už langų sutemsta, Palieka vilties šerkšną,
Ir gražuoles sniegenas
Ant sidabrinių eglių, po šaltos nakties.
Prasminguose prisiminimuose pražystame
Kaip vilties rožės spindinčiame gyvenimo sode,
Gailestingumo ašaromis atgailaujame,
Kad maldoje tikėtume dangaus valia.

–Agrikola (11.04)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė