Komplimentai tėčiui

Komplimentai tėčiui

Jis niekuomet nesiekia pagyrimo,
Nesididžiuoja savo nudirbtais darbais,
Jis nepagailės naudingo patarimo,
Pasirūpinti suspės visais šeimos nariais.
Jis garsiai neprabils apie savo svajones
Ir reikia jam kasdien mažai visai,
Tačiau jį mylime labiausiai, nes
Jis mūsų tėtis, nuostabus, puikus jisai!

Autorė: Birutė Sol