Sekminių diena

Sekminių diena

Šventa Dvasia šiandien apsigyveno
Kiekvieno tikinčio švelnioj širdy,
Lapeliai beržo kambary plevena,
Gyvybės ratą šiandiena savimi jauti.

Autorė: Birutė Sol