Su vardo diena Argaudui
Su vardo diena Argaudui Ateini prie namų slenksčio, Kai saulutė ryte teka. Palieki, Argaudai, vilties žodžius – Tai stiprybės laiko tarpsnis, Pasimelsk, padėkok, kad esi. Tegul vardadienio svajos ramina, Žieduose pasilieka…