Su vardo diena Argaudui

Su vardo diena Argaudui

Ateini prie namų slenksčio,
Kai saulutė ryte teka.
Palieki, Argaudai, vilties žodžius –
Tai stiprybės laiko tarpsnis,
Pasimelsk, padėkok, kad esi.
Tegul vardadienio svajos ramina,
Žieduose pasilieka ateitis.

–Argaudas (08.19)

X