Su vardo diena Aisčiui
Su vardo diena Aisčiui Išaušta Aisčiui naujas rytas, Saulutės spinduliai šildo žiemos kelius, Laimingi sutikime gyvenimo akimirkas, Su meile, viltimi. Dvasinė valtelė atplaukia prie krantų, Padovanos daug širdies džiaugsmo Ir jūroje…