Su vardo diena Aisčiui

Su vardo diena Aisčiui

Išaušta Aisčiui naujas rytas,
Saulutės spinduliai šildo žiemos kelius,
Laimingi sutikime gyvenimo akimirkas,
Su meile, viltimi.
Dvasinė valtelė atplaukia prie krantų,
Padovanos daug širdies džiaugsmo
Ir jūroje nebus gyvenimo audrų.
Viltimi suspindės žiemos padangė,
Ištirps skausmo ledai,
Galės draugai nuolankiai
Pasiekti vardadienio uostą,
Dalintis maldos krantais.

–Aistis (12.11)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X