Su vardo diena Augustinui

Su vardo diena Augustinui

Prisimink nuolankiai,
Augustinai, tikėjimą,
Šviesias pavasarines mintis,
Nes vardadienis saulėtas
Praveria laimės duris.
Čia Tavo malda suspindi
Draugų širdyse,
Visos žvaigždėtos naktys –
Tai ramybės oazė,
Pasakiška tyla.
Nes ramybės trokšti
Būdamas vienatvės erdvėje.

–Augustinas (04.29, 05.27, 05.28)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X