Su vardo diena Anzelmui
Su vardo diena Anzelmui Dangaus žvaigždutės suspindėjo – Jos gyvenimo šviesa, Širdelėje palieka viltį, Kai būni, Anzelmai, vienas Su Biblija atversta. Maldos puokštė išskleista, Žieduose širdies šviesa, Pasimelskime kartu, Suspindėkime dvasingumu. Tegul suspindi Tavo…
X