Su vardo diena Anzelmui

Su vardo diena Anzelmui

Dangaus žvaigždutės suspindėjo –
Jos gyvenimo šviesa,
Širdelėje palieka viltį,
Kai būni, Anzelmai, vienas
Su Biblija atversta.
Maldos puokštė išskleista,
Žieduose širdies šviesa,
Pasimelskime kartu,
Suspindėkime dvasingumu.
Tegul suspindi Tavo veidas,
Tikėk širdies žodžiu,
Nes šviesą dovanoji, kai atgailauji likimu.

–Anzelmas (03.18, 04.21)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė