Su vardo diena Augantui
Su vardo diena Augantui Tiktai vilties sparnai Ir maldos žodžiai Pakels iš sapno Ir gyvenimas iš karto pasikeis, Nes danguje suspindės Auganto dvasinės žvaigždės, Bus palaimintas kiekvienas žodis, Ryto kelias, šventos mintys…