Su vardo diena Artūrui

Su vardo diena Artūrui

Kai šventai giedosi,
Praversiu vardadienio duris,
Tyliai, paslaptingai, Artūrai,
Užmerk melsvas akis.
Giesmėje ramybė –
Biblijos žvaigždė,
Nes laukia rytojus
Ir šventi keliai.
Dėkingumo žodžiai
Liejasi širdyje,
Suspindi ryto veidas
Dvasine šviesa.

–Artūras (01.24, 12.11)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X