Su vardo diena Artūrui
Su vardo diena Artūrui Kai šventai giedosi, Praversiu vardadienio duris, Tyliai, paslaptingai, Artūrai, Užmerk melsvas akis. Giesmėje ramybė – Biblijos žvaigždė, Nes laukia rytojus Ir šventi keliai. Dėkingumo žodžiai Liejasi širdyje, Suspindi ryto veidas Dvasine šviesa. –Artūras…