Jūros ir žvejų dienos atvirukas
Gaivia bangele šiandieną Baltija banguos, Kvies savuosius sergėtojus ją ištikimai dabot: Nuo ankstaus rytmečio žuveles kviesti – žvejot; Žuviene…
Onai
Vasarėlė grožiu žydi Ir Onutės šiandien švyti! Sveikinu Tave, Mieloji, Su švente – tebus Tavoji: Kupina gražių momentų Ir žmonių, kurie…
Oninėms
Nužydėjo gegužė; link brandos pajudėjo birželis; Sielą šildo liepužė kvapniaisiais žiedais… Ir supranti, žmogus, kad vasaros – tik…
Šachmatų dienai paminėti
Ar dar pamena kas nors šiandieną, Kaip galvelę linksmai „suko“, Įsisukę į šachmatų fanų grupes. Džiaugėsi apsukę „Karalienei“ protą, Iki…
Pasaulio lietuvių dienai paminėti
Savas šaknis Tėvynėje palikę, Pasaulyje margam žydėti bandot… Puoselėkite jai meilę, šiandien tariam, Broliai ir seserys brangūs. Ir skleiskite plačiai…
Agronomų dienai paminėti
Kad augalams žemelė derlinga, saugi būtų, Kad bioįvairovės šaliai gimtajai netrūktų. Kad tvarus naudojimas ir toks pat –…
Šokoladinė diena
Mieli smaližiai, ši diena – jūsų! Tad nesikuklinkite nė trupučio. Pirmasis dienos planas tegul bus: Kvapniai garuojanti ankstaus ryto…
Bučkių diena
Rausta skruostas; po to – kitas, Nes bučinukas lūpom ritas. Be galo jausmas nuostabus, Kurio lai niekad nepritrūks! Teksto autorė:…
Atvirukas bučinių dienai
Sutvirtinkite ryšį bučiniu karštu, Kuris paliestų meilės išsiilgusią sielą. Lai tampa įpročiu tai maloniu, Praktikuojamu kiekvieną dieną. Teksto autorė: Žvilgsnis…
Liepos 6-osios šventei
Ranką prie širdies švelniai priglauskim, Vienybę, darną giesmėje kartu pajauskim. Juk šitaip trūksta mūsų mylimai Gimtinei Taikos, žmogaus žmogui…
Pasaulinė architektūros diena
Šiame pasauly viskas taip nepaprasta! Akivaizdu – pažvelkim, kiek aplink didingų ir garsių šedevrų… Kasdienių atradimų, kuriuose Gyvename kas dieną…
Jokūbinės, Nuobaigos
Šv. Jokūbas skelbia pabaigtuves; Javai nupjauti, duonelė šviežia Vėl puoš stalą ir švęsti pakvies nejučia. Telaimina Dievas kiekvieną, kurs mena…
Globėjų diena
Globoti žmogų – didis kilnumas. Globoti žmogų – dvasios brandumas. Visad širdy Jums dėkingumas, Už suteiktą meilę, ramybę, saugumą. Teksto…
Agronomų dienai paminėti
Gamtos pasaulis – jų antri namai; Jos paslaptys – jų atradimų turtai. Nepaprasta šiandien diena, – Agronomai mieli, su…
Pasaulinei emociukų dienai
Emocijų žmogaus – galybė. Išreikšti jas – yra gudrybė. Tai emociukai mėgstami, Kuriais akimirksniu nuotaiką Savą nusakyti gali. Būtent tai ir…
Onutei
Mylima Onute, sveikinu Tave Vasaros šią dieną su gražia švente. Sveikinimai nuoširdžiausi šiandien vien tik Tau, Būk linksma, sveika,…
Sistemų administratoriaus dienai
Sistemos sudėtingos ir svarbios tuo pačiu, Darbuotojai jų dirba atsakingai dėl visų. Tad sveikinam šiandieną, mielieji, jus – Administratorius…
Šv. Mortai atminti
Gailestingoji Morta šiandieną mums primins, Svarbiausia jog už viską – tai gyvybė. O danguje ir vėl aidės griausmai, Jo…
Šachmatų dienai
Dieną šachmatų draugą pažaisti pakviesk Ir puikų laiką apturėk! Su Tarptautine šachmatų diena.   Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorė:…
Jūros dienai
Jūra begalinė kviečia į svečius Aplankyti Klaipėdos krantus, Kur žvejai per amžius čia žvejoja Jų istorijas kur bangos atkartoja. Pavaišins…
Draugaukime
Drauge mylimas, šiandieną minim šventę – draugo dieną! Proga šia primint skubu, kad Tave aš branginu. Ačiū už…
Su Oninėm!
Šv. Oninių proga linkime visokeriopos sėkmės ir svajonių išsipildymo. Lai vardas laimina gyvenimo kelią. Su vardo diena! Teksto autorė:…
Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo diena
Vilniaus miesto globėjas, „Kristaus nešėjas“, Šv. Kristoforas – visų užtarėjas. Minėti jo vardą pakviečia mus vėlei. Tikėjimą, viltį teskleidžia…
Šokolado dienai
Gabalėlis jo… Ak, koks tai gardumas! Šokoladas juodas, pieniškas – didis malonumas. Tik nepiktnaudžiauki pernelyg dažnai, Gero po truputį,…
Su bučinių diena
Nesidrovėkime išreikšti meilę, dėkingumą bučiniu, kuris sušildo sielą. Kuris kaskart mums primena, kad esam svarbūs, mylimi. Gyvenime margam meilė…
Liepos 6-oji
Karalius mylimos gimtinės – Lietuvos, Te širdyse jo atminimas mums gyvuos. Pagerbkime istorijos didybę garsią; Uždėję ranką ant savos…
Tarptautinė draugystės diena
Draugai – tai gyvenimo turtai, Apdovanoti stebuklingais burtais. Tad saugokime ir branginkime vieni kitus, Gyvenimo padovanotus mylimus draugus. Su Tarptautine…
Šv. Morta (Griaustinio diena)
Kas ten dunda tolumoj, Žadina žemelę… Vėl Perkūnas visagalis Rodo savo tvirtą galią. Ir stipriau vėl plakti Ragina širdelę. Atviruko autorė: Baltoji…
Šv. Ona
Sunoko subrendo žalieji laukai Ir skuba vėl vasara, sukas smagiai. Pakvies ji šiandieną į šventę kiekvieną, Su kuo ir…

Liepos mėnesio švenčių atvirukai

Įpusėjusi vasara mums dovanoja puikias šventes. Liepą švenčiame Mindaugo karūnavimo dieną, Onines, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, Pasaulinę šokolado dieną. Visas šias ir kitas liepos mėnesio šventes galima sutikti originaliai ir padovanoti draugams spalvingų atvirukų.