Globėjų diena

Globoti žmogų – didis kilnumas.
Globoti žmogų – dvasios brandumas.
Visad širdy Jums dėkingumas,
Už suteiktą meilę, ramybę, saugumą.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza