Globėjų diena
Globoti žmogų – didis kilnumas. Globoti žmogų – dvasios brandumas. Visad širdy Jums dėkingumas, Už suteiktą meilę, ramybę, saugumą. Teksto…
Tyroji širdis
Tyroji širdis Jūs širdies tyros, atsidavimo esat kupini, Visi jums linkime stiprybės ir sėkmės. Grąžą pasiimsite už meilę…
Vaikuti
Vaikuti Vaikuti, niekas neturi tokių akių dailių Ir negalėtų niekas už tave gražesnis būti, Tu skaistesnis nei pievose šimtai…
Didžiausias turtas
Didžiausias turtas Vaikas yra didžiausias mūsų turtas, Jis privalo namus ir šilumą turėti, Tik gerumui Dievo žmogus sukurtas, Todėl…

Atvirukai su Globėjų diena

Globėjų diena minima kiekvienų metų pirmąjį liepos sekmadienį. Šią diena visuomenė kviečiama atkreipti dėmesį į vaikus globojančias šeimas, jų atsidavimą ir meilę, kurios dėka mūsų visuomenė tampa stipresne ir laimingesne. Skirkite gražų atviuruką Globėjų dienos proga globėjams, kuriuos pažįstate.