Tyroji širdis

Tyroji širdis

Tyroji širdis

Jūs širdies tyros, atsidavimo esat kupini,
Visi jums linkime stiprybės ir sėkmės.
Grąžą pasiimsite už meilę savo,
Kai vaikas į jus savas rankas išties.

Teksto autorė: Birutė Sol

X