Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo diena

Vilniaus miesto globėjas, „Kristaus nešėjas“,
Šv. Kristoforas – visų užtarėjas.
Minėti jo vardą pakviečia mus vėlei.
Tikėjimą, viltį teskleidžia jo kelias kas dieną.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza