Pasaulio lietuvių vienybės dienai atminti

Po visą pasaulį broliai ir sesės pasklidę,
Gimtinės savos, kur augta kadais ir svajota,
Kur keliai numinti ir atminty išlikę…
Šalies, kurioje dalis širdies amžiams gyva
Dieną šią ir vėlei visi susitikim;
Apglėbkime mintimis vienas kitą
Ir uždėjus ranką ant krūtinės prisiminkim,
Kad lietuviais esame mes gimę.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza