Agnai
Agnai Tegul Agnos Gyvenimo padangėje Laimės žvaigždelės Sumirgės linksmai. Tvirtai pasitikėk Vardadienio žingsneliais Ir skambančia mamos daina. Surask draugų linksmas širdeles, Paliksime šviesias tulpes, Kvepės jos viltimi, gražiu gyvenimu, Laiminga pasijausk. – Agna (04.10) Autorė: Raimonda Taškūnaitė