Agnai

Agnai

Tegul Agnos
Gyvenimo padangėje
Laimės žvaigždelės
Sumirgės linksmai.
Tvirtai pasitikėk
Vardadienio žingsneliais
Ir skambančia mamos daina.
Surask draugų linksmas širdeles,
Paliksime šviesias tulpes,
Kvepės jos viltimi, gražiu gyvenimu,
Laiminga pasijausk.

– Agna (04.10)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė