Bartminui su vardadieniu

Bartminui su vardadieniu

Kalėdų senis
Dovanėles Bartminui
Dosniai išdalins,
Nes vakare pirmas sniegutis
Apšerkšnijęs po egle
Vardadienio zuikučius paliks.
Per Kalėdas pasilieka
Daug vardadienio paslapčių,
Tegul gruodžio pūga
Pasakiškai užpusto
Miškuose kelius,
Nykštukai nuoširdžiai padės.

–Bartminas (12.09)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė