Vaikystės miškai

Vaikystės miškai

Vaikystės miškai, gimtadienio takelis
Paliko man vilties eilėse,
Nes tėvelio širdyje palaiminta padangė
Padovanojo nuoširdžias maldas.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė