«Pažįsti draugo žvilgsnį»
«Pažįsti draugo žvilgsnį» Pažįsti draugo žvilgsnį, Šviesias melsvas akis, Kurios viltimi suspindi, Nes reikalinga žemiška šviesa. Stiprybės pasisemsi, Gyvensi ateitimi, Kiekvienas žengtas žingsnis Pravers pasitikėjimo duris. Ten laiko neskaičiuosi, Laukta laimė atmerks akis, Tegul gražiausi žodžiai Suspindi…
Su 18-uoju gimtadieniu vaikinui
Su 18-uoju gimtadieniu vaikinui Mylėk padangę, paukščius, Ištark širdies žodžius, Nes rytas dovanoja sėkmę, Išmok pasitikėti Skrendančiu 18 gimtadienio paukščiu. Sparnuose viltys ir svajonės, Prasminga ateitis, Sulauk šviesaus rytojaus, Nes tai likimo išmintis. Padėk…
Su 18-uoju gimtadieniu merginai
Su 18-uoju gimtadieniu merginai Prie jūros kranto Bangeles skaičiuosime Ir lauksime vilties laivų, Tegul prasmingas 18-os metų gimtadienio rytas Tik išaušta, Gyvensime padovanodami Svajones ir minčių sparnus, Nes rytas žadina pasaulį, Kregždutės skraido…
«Kol nesibaigė dienelė»
«Kol nesibaigė dienelė» Kol dar nesibaigė dienelė, Kol dar girdi širdies žodžius, Priimk likimo žiedą, Nes muzika skamba Ritmingai dovanodama Vilties garsus. Čia nuostabus laukia rytojus, Nes saulės spinduliai Šildo žmonių veidus. Tai Tavo…
«Tavo delnuose»
«Tavo delnuose» Tavo delnuose širdies žiedas, Ištikimybės ženklas Ir švelni kalba. Likimo spalvose – Svajonės ir troškimai, nes ateities vaivorykštė, Minčių šviesa. Šypsokis pastebėdamas Likimo laiką, tikrą draugą, Nes tai prasmingas kelias Sekmės, laimės žingsniai, Čiulbantys…
«Žingsneliai pradžiugina svečius»
«Žingsneliai pradžiugina svečius» Visiems draugams Linkiu dienų prasmingų, Nes jie kaip rudeniniai paukščiai Dovanoja vilties sparnelius, Padangės grožis nuostabus Dieną spalvingą Čia plaukia debesėliai Ir krapnoja rudenio lietus. Lašeliai ant gėlių suspindi, Džiaugiesi parko…
Sveikinu Brangusis
Sveikinu Brangusis — žmona sveikina vyrą Sveikinu Brangusis, Esi nuostabus, Daug širdies žiedelių Kvepia viltimi. Būk namų švieselė, Sušildyk širdimi, Ištark prasmingus žodžius, Tyliais žingsneliais pasitik. Kaip dangaus paukštelis Pakeli gyvenimo sparnus, Esu labai laiminga, Tave…
Paslaptingas balsas
Paslaptingas balsas — vyras sveikina žmoną Paslaptingas balsas Sveikina ryte, Kvepia baltos rožės, Esi gerbiama. Prie jūros pakrantės, Lauksime širdies bangų, Nes meilės laivelis Padovanos kūrybinius irklus. Plauk toli…
Žaisdama priskinsiu
Žaisdama priskinsiu — anūkėlė sveikina senelį Žaisdama priskinsiu Daug širdies žiedų, Nes vaikystės pievoje Žaidėme kartu. Čia skraidė bitutės Kaime prie miškų, Ežere žuvytės Nardė prie krantų. Šypsosi širdelė, Laukia…
Sveikinu mažytę
Sveikinu mažytę — senelis sveikina anūkėlę Sveikinu mažytę Su gimtadieniu pirmu, Šypsosi rudos akutės, Nes laukimo spindesys. Dovanos senelis Gražias lėlytes, Mielą rudnosiuką Ir spalvotas knygeles. Palinkės ramaus miegelio, Spindinčių…
Nusišypsok, miela močiute
Nusišypsok, miela močiute — anūkėlis sveikina močiutę Nusišypsok, miela močiute, Jau saulė teka už langų, Baltų lelijų Tau priskynęs Bučiuosiu raukšlėtas rankas. Kaip greitai bėga…
Linkiu Jums sveikatėlės
Linkiu Jums sveikatėlės — anūkėlė sveikina močiutę Linkiu Jums sveikatėlės, Šiltų pavasario dienų, Nes anūkėlė laukia Močiutės spindinčių akių. Tai gražios pasakėlės Ir šypsena veide, Nes noras…
Tu viena duris pravėrusi
Tu viena duris pravėrus — močiutė sveikina anūkėlę TU viena duris pravėrusi Apkabini anūkėlę širdies glėbiu, Nuoširdumo žvilgsniu Sušildai laukiančias akis. Pirštelius paliesdama Dovanoji žaisliukus, Dainuoji lopšines, Ištardama…
Namų spindulėlis
Namų spindulėlis — tėtis sveikina dukrą Namų spindulėlis, Minčių žiburys, Nes esi, dukrele, vienintelis Saulės spindulys. Visada surasiu Širdingus žodžius, Tavo kuklumas papuošia Veidą ir melsvas akis. Tau baltos…
Dienos spinduliai sušildo
Dienos spinduliai sušildo — dukra sveikina tėtį .    Dienos spinduliai sušildo, Mylimo tėvelio žingsnelius, Tyliai saulei nusileidus Lauki ramių sapnų, Nes pagalba reikalinga Po tamsių žiemos naktų. Visada…
Sveikinu širdingai
Sveikinu širdingai — dukra sveikina mamą Sveikinu širdingai, Tik sulauk mielai, kaip šviesus žiedelis prasiskleis rytais, Tavo širdies balsas Primins vaikystės dienas, Būk stipri, šypsokis, Nes dukrelė rūpinasi Sušildydama kasdienybės Širdies spinduliais. Tai…
Esi reikalingas
Esi reikalingas — mama sveikina sūnų Esi reikalingas, Nes myliu Tave, Būk, sūnau, laimingas, Džiaukis saulėta diena, Nes gražus Jubiliejus Laukia namuose, Sveikinsiu širdingai Su rožių puokštele. Žiedlapiais jau kvepia Rytas…
Tau dukrele gėlės
Tau dukrele gėlės — mama sveikina dukrą .    Tau dukrele gėlės, Širdies šiluma, Nusijuok laiminga Praverdama sodybos langines, Nes gimtadienio drugeliai Pakelia svajonių sparnelius, Rytas visada šviesus išaušta Kai…
Kai gimtadienio vaivorykštė
Kai gimtadienio vaivorykštė — sūnus sveikina mamą Kai gimtadienio vaivorykštė Šviečia už langų, Būk linksma, grožėkis, Gyvenimu šviesiu, Nes prasmingos spalvos, Tai Tavo viltis. Paskubėk, mamyte, Prie jūros…
«Dalelė širdies džiaugsmo»
«Dalelė širdies džiaugsmo» Dalelė širdies džiaugsmo Ir melsvų akių šypsenos, Nes metai kaip kregždutės Plasnoja nuostabiais Gimtadienio sparnais. Dangaus žydrynėje Daug džiaugsmo, Svajonių ir dienos vaizdų. Turėk draugų, Brangink padovanotą Žiedą…
«Lakštingalos balselis»
«Lakštingalos balselis» Lakštingalos balselis Suokia mielai ryte, Pažadina širdelę, Jos atmintyje Gamtos vaizdai. Paruošk sodyboje Stalus, kėdutes, Vaišių stalą. Pakviesk gimtadieniu Džiaugtis linksmai.
«Gimtadienio sulaukęs»
«Gimtadienio sulaukęs» Lig šiol daina suskambėjo Pavasario balsu, Gimtadienio sulaukęs Toliau sukurk trumpus, Prasmingus posmelius. Keliai į dosnią ateitį Tau patys nusileis, Nes stengiesi išgirsti, Surasti sėkmės žingsnius, Lamingai gyventi Kai…
«Džiaugsmo upės teka»
«Džiaugsmo upės teka» Džiaugsmo upės teka, Krantuose smagu, Nes ant vilties akmenėlių Pakvieti pasėdėti Mielus svetelius. Šiltu vandenėliu, Nusiprausk ryte, Pasilik molinį ąsotėlį, Ten pamerksi Dovanotas ramunes.
«Šoksite visi»
«Šoksite visi» Bus smagu ir miela, Šoksite visi, Nes surasta Šventinė pastogė Visada laukiama svečių. Gimtadienio paslaptis Atskleis plaukiantis dangus, Išsipildys svajonės, Turėsi vasaros tikslus.
«Vilties kailiniais Apgaubki visus»
«Vilties kailiniais Apgaubki visus» Vilties kailiniais Apgaubki visus Ateinančius svečius, Saugok nuo Šaltų pūgų, Nes kai krenta Baltos snaigės, Gimtadienis suspindi Už žiemos langų. Stebuklingos pėdos Pasilieka su spindinčiu Svajonių žaisliuku.
«Tau pranašaujame Džiaugsmą ir laimę»
«Tau pranašaujame Džiaugsmą ir laimę» Tau pranašaujame Džiaugsmą ir laimę, Žemės grožį, Sodybas, ežerus, Gimtinės pievas Ir laukus, Nes gimtadienis Linksmas suskamba, Šiaudų pastogėje, Nes gausus derlius Sukviečia svečius.
«Tartum laimės debesėlis»
«Tartum laimės debesėlis» Tartum laimės debesėlis Palaistai gimtadienio žiedus, Kaip pavasario varnėnas Prisilieti prie Dzūkijos šakų. Svečių portretai pasilieka Įrėminti labai gražiai, Tai pagarba ir Gera nuotaika, Nes lankėtės…
«Paukštelio čiulbesys»
«Paukštelio čiulbesys» Koks nuostabus Paukštelio čiulbesys, Jaunatviškas gimtadienis, Apsidairyk aplink, Šakelės pumpurėlius krauna Ir laukia skambančios dainelės.
«Mylinčią širdelę»
«Mylinčią širdelę» Mylinčią širdelę Priglausk su Vilties ašaromis akyse, Palikdama uždegtas Vilties žvakeles, Nes prasmingos, Gražios mintys Ir ryto žingsneliai, Labai laukiama Gimtadienio dovana.
«Nuskinsiu Tau»
«Nuskinsiu Tau» Nuskinsiu Tau Gimtadienio žiedelius, Kalbėsiu širdimi, Pavasario saulutė, Kūrybingi spindulėliai Sušildys eilėmis abu.

Gražūs sveikinimai su gimtadieniu

Mūsų gimtadieniai – tai plunksnos ant plačių laiko sparnų. «Žanas Polis Richteris»

Gimimo diena turi kelis svarbius atributus – skanų ir gražų tortą, būrį gerų draugų ir skambius bei nuotaikingus sveikinimus. Visai nesvarbu, ar jie bus ištarti žodžiu, ar užrašyti gražioje atvirutėje, svarbiausia, kad žodžiai pasiektų savo tikslą – suteiktų sveikinamajam laimės, pakeltų nuotaiką. Gimtadienis būna tik kartą metuose, tad išrinkite iš mūsų kolekcijos gimtadienio kaltininkui ypatingas eiles, kurios įsimins ilgam.

Įvairūs eiliuoti sveikinimai su gimtadieniu

Čia rasite didelę ir spalvingą eiliuotų sveikinimų kolekciją. Šiais eilėraščiais galėsite pasveikinti brolį, mamą. seserį, kolegą ar mylimą žmogų. Eiliuotus sveikinimus pamažu išstumia paprasti sveikinimai proza, tačiau rimuoto teksto skambesys suteikia sveikinimui spalvingumo, todėl neverta jų stumti užmarštin. Sveikinkite šiais žodžiais draugus ir suteikite jiems linksmų akimirkų. Tegul sveikinimai neša mus ant margų savo sparnų.