Linkėjimai pusbroliui
Linkėjimai pusbroliui Jei ir nenuskynei dar visų dangaus žvaigždžių, jei tikslų dar šimtas laukia, neskubėki jų visų nudirbt vienu metu, atsipūski, pailsėk, linksmai gimtadienį atšvęsk….
Pastebėjimas
Pastebėjimas Nėra pasaulyje tiek žiedų, Kurių užtektų išreikšti mano meilei. Su gimimo diena! Tekstas: Birutė Sol
Laimės gėlės
Laimės gėlės Žydi, broli, tavo laimės gėlės ten stačiuos šlaituos, Geresnio turto niekas tau už jokį auksą neparduos, Todėl nuskinki jas ir glauski prie širdies, Tuomet gimtadienis bus…
Sveikinu nuoširdžiausiai
Sveikinu nuoširdžiausiai Gimtadienis jau, teta, atšuoliavo pas tave Linksmas ir vikrus lyg stirna jauna. Prisiminki vien geruoju tu mane, Nes sveikinu nuoširdžiausiai su gimimo diena! Autorė: Birutė Sol
Gražiausias stebuklas
Gražiausias stebuklas Daug stebuklų šio pasaulio aš žinau, Bet gražiausias man iš jų – tai, tu sūnau. Su gimimo diena. Autorė: Birutė Sol
Nuostabi akimirka
Nuostabi akimirka Nebus pūgos šiandien nei vėjo, Juk būtent šitaip tu norėjai, Ir bus aplinkui vien draugai geri, Ir tortas lauks svečių gražus. Tad apkabinki mielus draugus, Šypseną dalink visiems…
Svarbi diena
Svarbi diena Šią svarbią dieną jauskis tu lyg danguje Ir laimė didelė lai aplanko ne vien sapne, Tegul saulės spindulėlis taria šiltą „labas“, Su gimimo diena lai pasveikina…
Gimtadienis žėri
Gimtadienis žėri Rudenėlis visai nelaukia mūsų Ir nepaiso vasaros didžiulio triūso: Lapus nudažęs meta juos žemyn, Vakarą jis stumia vis tamsyn. Tačiau čia žėri gimtadienis puikus, Švęskim jį sukvietę suaugusius,…
Panašios
Panašios Įmink smėlyje pajūrio savo pėdą Į manąją labai panašią, Ignoruoki kiekvieną skausmą, bėdą, Gimtadienis tau laimę neša. Autorė: Birutė Sol
Antroji mama
Antroji mama Tu man esi lyg antroji mama, Nuoširdžia meile visad apdovanoji, Tegul gimtadienio šventė bus nepamirštama, Tegul realu taps tai, apie ką svajoji. Autorė: Birutė Sol
Būk laiminga ir drąsi
Būk laiminga ir drąsi Mintys tavi gilios it šulinys, Esi skaidri lyg angelo siela, Veidukuose tavo liepsnoja ugnis, Pažįsti pievoj žiedą kiekvieną. Sveikinu, dukra, su gimimo diena, Būk laiminga, drąsi,…
Gimtadienio ežere
Gimtadienio ežere Gimtadienio ežere palik viltį, Plaukia baltos gulbės krantuose Plačius tikėjimo sparnus pakėlusios, Paliks stiprybę kelyje. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kai ryte
Kai ryte Kai ryte gimtadienio saulutė kyla Ir vakaras palieka tamsoje žvaigždes, Prisimenu mūsų žingsnelius, Kurie visą gyvenimą laimins mane. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaikystės miškai
Vaikystės miškai Vaikystės miškai, gimtadienio takelis Paliko man vilties eilėse, Nes tėvelio širdyje palaiminta padangė Padovanojo nuoširdžias maldas. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Palikdami gimtadienio žiedus
Palikdami gimtadienio žiedus Daug žingsnių man vaikystėje padovanojai, Mes kelyje sutikome gerų žmonių, Visi tikėjo, viltimi šypsojosi Palikdami gimtadienio žiedus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadienio krantai
Gimtadienio krantai Gimtadienio krantus melsvos bangos Skalauja viltimi, Meilės vėjas neša naują pažintį, Nes šilumos nori sulaukti mylinti širdis… Po saulėgrąžos žiedelį dovanosime nuoširdžiai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadienio mintys
Gimtadienio mintys Vasara. Žaliuoja medžiai Ir gėlės kvepia viltimi, Bitutės neša medų, kyla paukštis, Laimingi pasilikime su gimtadienio mintimis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Šypsausi, kai išaušta
Šypsausi, kai išaušta Šypsausi, kai išaušta, Tikiu nauja diena, Nes saulė dovanoja šviesą, Gimtadienis kaip dovana. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žiedai prasiskleidžia
Žiedai prasiskleidžia Žiedai prasiskleidžia ir kvepia, Nes lijo vasarą gimtadienio lašais, Skubėkime priskinti vilties puokštes Ir dovanoti draugams nuoširdžiai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Širdelės džiaugsmas
Širdelės džiaugsmas Gimtadienis – Širdelės džiaugsmas, Suspindi su saulutės spinduliais, Surandame viltį, pasitikėjimą Ir pasiliekame laimingi kaip vaikai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadieniai mums reikalingi
Gimtadieniai mums reikalingi Gimtadieniai mums reikalingi, Šilti draugų veidai, Priskintos širdies puokštės Ir spindinti dangaus mintis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadienis dovanoja kelią
Gimtadienis dovanoja kelią Kiekvienas gimtadienis dovanoja kelią, Kuriuo mes žengdami suprantame save, Nes žmogui reikalingas tikslas, Kuris pasiekiamas valia. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Suraskime geras akis
Suraskime geras akis Širdimi suraskime geras akis, Mielą širdelę ir spindinčias mintis, Tada matysime šviesius kelius Ir danguje skrendančius gimtadienio paukščius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Plauki kaip gulbė
Plauki kaip gulbė Plauki kaip gulbė Prie gimtadienio krantų, Gražiausius žodžius tau ištarsiu: „Tikėk, mylėk, šypsokis, gyvenk, Gyvenimas juk nuostabus.“ Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadienio svajonės
Gimtadienio svajonės Pasidalinkite gimtadienio svajonėmis Tikėdami, kad jos suspindės viltimi, Nes visada sulauksi širdies džiaugsmo, Dėkosi nuolankiai, kad gyveni… Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Esi šalia
Esi šalia Esi šalia, kai skamba gimtadienio valsas Ir sukamės šviesių minčių rate, Raudonas rožės man padovanoji, Kad vėl tikėčiau širdingu likimu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Jubiliejaus muzika
Jubiliejaus muzika Padovanosiu jubiliejaus muziką, Šviesius širdies žodžius, Įsiklausykite kaip švelniai skamba natos, Kuriose gyvenimo prasmę išgirstu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Nuostabi muzika
Nuostabi muzika Nuostabi muzika suskamba, Išgirstame vilties žodžius, Širdelėse gimtadienio palaima, Vėl tikime gyvenimu šviesiu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pasilik dėkinga
Pasilik dėkinga Pasilik dėkinga, Nes kiekvienas draugas lieka širdyje, Kaip vilties žibintas šviečia Prasmingame gimtadienio kelyje. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Būkime mieli
Būkime mieli Būkime mieli, laukiami Su šviesiomis gimtadienio mintimis, Dalinkimės širdies gerumu, Lūpų šypsena. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Gražūs sveikinimai su gimtadieniu

Mūsų gimtadieniai – tai plunksnos ant plačių laiko sparnų. «Žanas Polis Richteris»

Gimimo diena turi kelis svarbius atributus – skanų ir gražų tortą, būrį gerų draugų ir skambius bei nuotaikingus sveikinimus. Visai nesvarbu, ar jie bus ištarti žodžiu, ar užrašyti gražioje atvirutėje, svarbiausia, kad žodžiai pasiektų savo tikslą – suteiktų sveikinamajam laimės, pakeltų nuotaiką. Gimtadienis būna tik kartą metuose, tad išrinkite iš mūsų kolekcijos gimtadienio kaltininkui ypatingas eiles, kurios įsimins ilgam.

Įvairūs eiliuoti sveikinimai su gimtadieniu

Čia rasite didelę ir spalvingą eiliuotų sveikinimų kolekciją. Šiais eilėraščiais galėsite pasveikinti brolį, mamą. seserį, kolegą ar mylimą žmogų. Eiliuotus sveikinimus pamažu išstumia paprasti sveikinimai proza, tačiau rimuoto teksto skambesys suteikia sveikinimui spalvingumo, todėl neverta jų stumti užmarštin. Sveikinkite šiais žodžiais draugus ir suteikite jiems linksmų akimirkų. Tegul sveikinimai neša mus ant margų savo sparnų.

X