Su gimtadieniu, mielas tėti
Brangiausias tėti, šiandieną Tau gražiausi žodžiai iš širdies, Kuriuos ištarti man taip gera ir džiugu… Brangiausias tėti, tik pažvelk, kiek daug į tavo šventę susirinko Šiandieną mylimų…
Gimtadienio sveikinimas
Gimtadienio sveikinimas Išaušta naujas rytas, Padūksta Tavo svajos. Jaunystėj taip triukšmingai Skrajoja mintys žavios. Lengvai viltis plasnoja ir Džiaugsmą dovanoja. Tvirtai prabyla ryžtas – Tau eit pirmyn sušvitęs. Ir šoka linksmas rytas, Jaunystės pašokdintas. Visom…
Vaikui universalus
Vaikui universalus Tortas kviečia švęsti, dūkti Ir draugai jau prie namų. Skuba sveikinti gimtadieniui atėjus Ir galvoja, ko gi palinkėjus… Tad, kol jie mąstys, svarstys Mes Tau norim pasakyt – Sveikinam,…
Žmonai su gimimo diena eilės
Žmonai su gimimo diena eilės Prabėgančių dienų aiduos Išaušo nuostabiausia Pasveikinti Tave skubu Žmonele mylimiausia. Linkiu Tau laimės Džiugesio širdy Dėkoju už gyvenimą Kuriam kartu esi. Su gimtadieniu, mieloji. Myliu! Autorė: Žvilgsnis į Begalybę
Kolegai su gimtadieniu
Kolegai su gimtadieniu Gimtadienio dienai atėjus Linkėjimus Tau nuoširdžius Tariu – būk laiminga (as) Ir kupina(as) jėgų, Kurios darbams įkvėptų Ir džiaugsmo tikro Kelyje gyvenimo nepagailėtų. Su gimtadieniu, kolega! Autorė: Žvilgnis į Begalybę
Gimtadienio sveikinimas draugei
Gimtadienio sveikinimas draugei Pakili šiandien diena Mus aplankė nejučia. Dienos bėgo ir prabėgo, Kol gimtadieniui subėgo. Ir kaip gera, kaip smagu! Kad pasveikinti galiu Su gražia švente Tave Mano drauge mylima. Palinkėsiu Tau…
Sveikinimas su gimtadieniu. Vasarą gimusiems
Sveikinimas su gimtadieniu. Vasarą gimusiems Birželio žaluma pasidabinęs, Žiedais išpuoštas, kvepiantis gyvybe, Suskubo aplankyti šią nuostabią dieną Gimtadienis, lyg svečias, nešinas gėrybėm. Tebūna jis dosnus, kad negailėtų Ilgiausių metų ir…
Tau mamyte
Tau mamyte, gimtadienio proga sveikinimas Težydi šiandien Jums gražiausios gėlės, O sveikinimo žodžiai – tiesiai iš širdies Sušildo, įkvepia ir dovanoja, Stiprybę ir sveikatą, suteikia vilties. Stiprybės ir drąsos,…
Sveikinimas gimtadienio proga mergaitei
Gražus sveikinimas gimtadienio proga mergaitei Išaušo neeilinė – nuostabi diena. Gimei tada, mieloji, Mums džiaugsmą nešdama. Ir štai dabar – po daugel Prabėgusių dienų Tapai tikra panelė Užaugusi mirksniu. Gyvenimas – stebuklas. Kasdiena…
Linkėjimai pusbroliui
Linkėjimai pusbroliui Jei ir nenuskynei dar visų dangaus žvaigždžių, jei tikslų dar šimtas laukia, neskubėki jų visų nudirbt vienu metu, atsipūski, pailsėk, linksmai gimtadienį atšvęsk….
Pastebėjimas
Pastebėjimas Nėra pasaulyje tiek žiedų, Kurių užtektų išreikšti mano meilei. Su gimimo diena! Tekstas: Birutė Sol
Laimės gėlės
Laimės gėlės Žydi, broli, tavo laimės gėlės ten stačiuos šlaituos, Geresnio turto niekas tau už jokį auksą neparduos, Todėl nuskinki jas ir glauski prie širdies, Tuomet gimtadienis bus…
Sveikinu nuoširdžiausiai
Sveikinu nuoširdžiausiai Gimtadienis jau, teta, atšuoliavo pas tave Linksmas ir vikrus lyg stirna jauna. Prisiminki vien geruoju tu mane, Nes sveikinu nuoširdžiausiai su gimimo diena! Autorė: Birutė Sol
Gražiausias stebuklas
Gražiausias stebuklas Daug stebuklų šio pasaulio aš žinau, Bet gražiausias man iš jų – tai, tu sūnau. Su gimimo diena. Autorė: Birutė Sol
Nuostabi akimirka
Nuostabi akimirka Nebus pūgos šiandien nei vėjo, Juk būtent šitaip tu norėjai, Ir bus aplinkui vien draugai geri, Ir tortas lauks svečių gražus. Tad apkabinki mielus draugus, Šypseną dalink visiems…
Svarbi diena
Svarbi diena Šią svarbią dieną jauskis tu lyg danguje Ir laimė didelė lai aplanko ne vien sapne, Tegul saulės spindulėlis taria šiltą „labas“, Su gimimo diena lai pasveikina…
Gimtadienis žėri
Gimtadienis žėri Rudenėlis visai nelaukia mūsų Ir nepaiso vasaros didžiulio triūso: Lapus nudažęs meta juos žemyn, Vakarą jis stumia vis tamsyn. Tačiau čia žėri gimtadienis puikus, Švęskim jį sukvietę suaugusius,…
Panašios
Panašios Įmink smėlyje pajūrio savo pėdą Į manąją labai panašią, Ignoruoki kiekvieną skausmą, bėdą, Gimtadienis tau laimę neša. Autorė: Birutė Sol
Antroji mama
Antroji mama Tu man esi lyg antroji mama, Nuoširdžia meile visad apdovanoji, Tegul gimtadienio šventė bus nepamirštama, Tegul realu taps tai, apie ką svajoji. Autorė: Birutė Sol
Būk laiminga ir drąsi
Būk laiminga ir drąsi Mintys tavi gilios it šulinys, Esi skaidri lyg angelo siela, Veidukuose tavo liepsnoja ugnis, Pažįsti pievoj žiedą kiekvieną. Sveikinu, dukra, su gimimo diena, Būk laiminga, drąsi,…
Gimtadienio ežere
Gimtadienio ežere Gimtadienio ežere palik viltį, Plaukia baltos gulbės krantuose Plačius tikėjimo sparnus pakėlusios, Paliks stiprybę kelyje. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kai ryte
Kai ryte Kai ryte gimtadienio saulutė kyla Ir vakaras palieka tamsoje žvaigždes, Prisimenu mūsų žingsnelius, Kurie visą gyvenimą laimins mane. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaikystės miškai
Vaikystės miškai Vaikystės miškai, gimtadienio takelis Paliko man vilties eilėse, Nes tėvelio širdyje palaiminta padangė Padovanojo nuoširdžias maldas. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Palikdami gimtadienio žiedus
Palikdami gimtadienio žiedus Daug žingsnių man vaikystėje padovanojai, Mes kelyje sutikome gerų žmonių, Visi tikėjo, viltimi šypsojosi Palikdami gimtadienio žiedus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadienio krantai
Gimtadienio krantai Gimtadienio krantus melsvos bangos Skalauja viltimi, Meilės vėjas neša naują pažintį, Nes šilumos nori sulaukti mylinti širdis… Po saulėgrąžos žiedelį dovanosime nuoširdžiai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadienio mintys
Gimtadienio mintys Vasara. Žaliuoja medžiai Ir gėlės kvepia viltimi, Bitutės neša medų, kyla paukštis, Laimingi pasilikime su gimtadienio mintimis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Šypsausi, kai išaušta
Šypsausi, kai išaušta Šypsausi, kai išaušta, Tikiu nauja diena, Nes saulė dovanoja šviesą, Gimtadienis kaip dovana. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žiedai prasiskleidžia
Žiedai prasiskleidžia Žiedai prasiskleidžia ir kvepia, Nes lijo vasarą gimtadienio lašais, Skubėkime priskinti vilties puokštes Ir dovanoti draugams nuoširdžiai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Širdelės džiaugsmas
Širdelės džiaugsmas Gimtadienis – Širdelės džiaugsmas, Suspindi su saulutės spinduliais, Surandame viltį, pasitikėjimą Ir pasiliekame laimingi kaip vaikai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadieniai mums reikalingi
Gimtadieniai mums reikalingi Gimtadieniai mums reikalingi, Šilti draugų veidai, Priskintos širdies puokštės Ir spindinti dangaus mintis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Gražūs sveikinimai su gimtadieniu / gimtadienio sveikinimai žodžiu

Gimtadienio proga linkėjimai tai svarbus gimtadienio atributas. Ir visai nesvarbu, ar sveikinimai bus ištarti žodžiu, ar užrašyti gražioje atvirutėje, svarbiausia, kad gimtadienio sveikinimai pasiektų savo tikslą – suteiktų sveikinamajam laimės, pakeltų nuotaiką. Gimtadienis būna tik kartą metuose, tad pasirinkite iš mūsų kolekcijos gimtadienio kaltininkui eiliuotus sveikinimus su gimtadieniu, kurie įsimins ilgam.

Eiliuoti sveikinimai su gimtadieniu – gera dovana

Čia rasite didelę ir spalvingą eiliuotų sveikinimų kolekciją, kurioje daug nuoširdžių sveikinimų su gimimo diena. Šiais eilėraščiais galėsite pasveikinti brolį, mamą, seserį, kolegą ar mylimą žmogų. Eiliuotus sveikinimus pamažu išstumia paprasti sveikinimai proza, tačiau rimuoto teksto skambesys suteikia sveikinimui spalvingumo, todėl neverta jų stumti užmarštin. Sveikinkite šiais žodžiais draugus ir suteikite jiems linksmų akimirkų. Tegul sveikinimai neša mus ant margų savo sparnų. Linkime laimės, sėkmės, džiaugsmo ir svajonių išsipildymo.