Panašios

Panašios

Įmink smėlyje pajūrio savo pėdą
Į manąją labai panašią,
Ignoruoki kiekvieną skausmą, bėdą,
Gimtadienis tau laimę neša.

Autorė: Birutė Sol