Gimtadienio sveikinimas
Gimtadienio sveikinimas Išaušta naujas rytas, Padūksta Tavo svajos. Jaunystėj taip triukšmingai Skrajoja mintys žavios. Lengvai viltis plasnoja ir Džiaugsmą dovanoja. Tvirtai prabyla ryžtas – Tau eit pirmyn sušvitęs. Ir šoka linksmas rytas, Jaunystės pašokdintas. Visom…
Vaikui universalus
Vaikui universalus Tortas kviečia švęsti, dūkti Ir draugai jau prie namų. Skuba sveikinti gimtadieniui atėjus Ir galvoja, ko gi palinkėjus… Tad, kol jie mąstys, svarstys Mes Tau norim pasakyt – Sveikinam,…
Žmonai su gimimo diena eilės
Žmonai su gimimo diena eilės Prabėgančių dienų aiduos Išaušo nuostabiausia Pasveikinti Tave skubu Žmonele mylimiausia. Linkiu Tau laimės Džiugesio širdy Dėkoju už gyvenimą Kuriam kartu esi. Su gimtadieniu, mieloji. Myliu! Autorė: Žvilgsnis į Begalybę
Gimtadienio sveikinimas draugei
Gimtadienio sveikinimas draugei Pakili šiandien diena Mus aplankė nejučia. Dienos bėgo ir prabėgo, Kol gimtadieniui subėgo. Ir kaip gera, kaip smagu! Kad pasveikinti galiu Su gražia švente Tave Mano drauge mylima. Palinkėsiu Tau…
Tau mamyte
Tau mamyte, gimtadienio proga sveikinimas Težydi šiandien Jums gražiausios gėlės, O sveikinimo žodžiai – tiesiai iš širdies Sušildo, įkvepia ir dovanoja, Stiprybę ir sveikatą, suteikia vilties. Stiprybės ir drąsos,…
Sveikinimas gimtadienio proga mergaitei
Gražus sveikinimas gimtadienio proga mergaitei Išaušo neeilinė – nuostabi diena. Gimei tada, mieloji, Mums džiaugsmą nešdama. Ir štai dabar – po daugel Prabėgusių dienų Tapai tikra panelė Užaugusi mirksniu. Gyvenimas – stebuklas. Kasdiena…
Sveikinu nuoširdžiausiai
Sveikinu nuoširdžiausiai Gimtadienis jau, teta, atšuoliavo pas tave Linksmas ir vikrus lyg stirna jauna. Prisiminki vien geruoju tu mane, Nes sveikinu nuoširdžiausiai su gimimo diena! Autorė: Birutė Sol
Panašios
Panašios Įmink smėlyje pajūrio savo pėdą Į manąją labai panašią, Ignoruoki kiekvieną skausmą, bėdą, Gimtadienis tau laimę neša. Autorė: Birutė Sol
Antroji mama
Antroji mama Tu man esi lyg antroji mama, Nuoširdžia meile visad apdovanoji, Tegul gimtadienio šventė bus nepamirštama, Tegul realu taps tai, apie ką svajoji. Autorė: Birutė Sol
Būk laiminga ir drąsi
Būk laiminga ir drąsi Mintys tavi gilios it šulinys, Esi skaidri lyg angelo siela, Veidukuose tavo liepsnoja ugnis, Pažįsti pievoj žiedą kiekvieną. Sveikinu, dukra, su gimimo diena, Būk laiminga, drąsi,…
Plauki kaip gulbė
Plauki kaip gulbė Plauki kaip gulbė Prie gimtadienio krantų, Gražiausius žodžius tau ištarsiu: „Tikėk, mylėk, šypsokis, gyvenk, Gyvenimas juk nuostabus.“ Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pasilik dėkinga
Pasilik dėkinga Pasilik dėkinga, Nes kiekvienas draugas lieka širdyje, Kaip vilties žibintas šviečia Prasmingame gimtadienio kelyje. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Skrisk gyvenimu
Skrisk gyvenimu Nesijausk niekuomet vieniša, Pamiršk ką pavydūs žmonės kalbėjo, Švęsk gimtadienį džiaugsmo pilna, Skrisk gyvenimu ant linksmo vėjo. Autorė: Birutė Sol
Kaltininkė tviska
Kaltininkė tviska Jau suplanuota ir padarya viskas: Staltiesė balta, gėlės, šypsena, Jau kaltininkė šventės tviska, Sutiks gimtadienį džiaugsmo kupina. Autorė: Birutė Sol
Mes susitinkame
Mes susitinkame Mes susitinkame abi, Kai soduose pražysta gėlės, Bitutės neša medų, Paukščiai skrenda danguje, Gimtadienio žolytė gaiviai kvepia, Žaisliukai skamba delnuose. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Būk laiminga
Būk laiminga Būk visada laiminga, Šypsokis per gimtadienį Padovanok draugams Stiprybę, laimę, Kuri suspindi viltimi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Diena naktis
Diena naktis Diena, naktis – Būtis, Gimtadienio sekundės Pasiliks širdyje. Gimei, šypsokis, Atsimerk, svajok, Būk išmintinga Ir dosni, Nes visiems Pavyzdys esi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Geriausios draugės
Geriausios draugės Mes geriausios draugės, Visada per gimtadienį kartu Širdimi pamatome Nuoširdžius draugus, Jie palieka laimę, Džiaugsmą širdyje, Lauktas lelijos žiedas Prasiskleidžia ryte. Autorė: Raimonda Taškūnaitė.
Užburk svečius
Užburk svečius Gimtadienio žingsnelius Linksmus išgirsk, Tyliai saulei nusileidus Lauk ramių sapnų, Visada skubėk prabudusi Šviesiu gyvenimo taku. Kai paukšteliai dovanoja Rūpestingumo sparnelius, Visada prašau šypsokis, Paslaptinga šypsena, Užburk svečius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gimtadienio delnuose
Gimtadienio delnuose Duris pravėrusi Apkabini stipriai Svečius širdies glėbiu, Nuoširdumo žvilgsniu Sušildyk melsvas akis, Gimtadienio delnuose Išsaugok pavasario žiedus. Linkime tau sveikatėlės Šiltų pavasario dienų, Nes dosniai laukei Spindinčių svečių akių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pavasario obelėlė
Pavasario obelėlė Balta pavasario obelėlė Dovanos gimtadienio žiedus, Nes gražiausios mintys Puošnioje sodyboje suspindi, Kai Tave gerbiu. Visada sušilsi Nuo širdies spindulių, Nes širdelė ilgisi Romantiškų žodelių ištartų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gamtos valdovė
Gamtos valdovė Esi gamtos valdovė, Suspindi viltimi, Kai saulė pateka iš ryto, Padovanoji žemei Nuostabias mintis. Gimtadienio medeliai Pražysta prie langų, Atverdama langelius, Išgirsk kaip paukštelis Sučiulba išmintingu, Miško balseliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Paslaptingas balsas
Paslaptingas balsas – vyras sveikina žmoną Paslaptingas balsas Sveikina ryte, Kvepia baltos rožės, Esi gerbiama. Prie jūros pakrantės, Lauksime širdies bangų, Nes meilės laivelis Padovanos kūrybinius irklus. Plauk toli Mieloji, Nes diena…
Sveikinu mažytę
Sveikinu mažytę – senelis sveikina anūkėlę Sveikinu mažytę Su gimtadieniu pirmu, Šypsosi rudos akutės, Nes laukimo spindesys. Dovanos senelis Gražias lėlytes, Mielą rudnosiuką Ir spalvotas knygeles. Palinkės ramaus miegelio, Spindinčių…
Nusišypsok, miela močiute
Nusišypsok, miela močiute – anūkėlis sveikina močiutę Nusišypsok, miela močiute, Jau saulė teka už langų, Baltų lelijų Tau priskynęs Bučiuosiu raukšlėtas rankas. Kaip greitai bėga…
Linkiu Jums sveikatėlės
Linkiu Jums sveikatėlės – anūkėlė sveikina močiutę Linkiu Jums sveikatėlės, Šiltų pavasario dienų, Nes anūkėlė laukia Močiutės spindinčių akių. Tai gražios pasakėlės Ir šypsena veide, Nes noras…
Tu viena duris pravėrusi
Tu viena duris pravėrus – močiutė sveikina anūkėlę TU viena duris pravėrusi Apkabini anūkėlę širdies glėbiu, Nuoširdumo žvilgsniu Sušildai laukiančias akis. Pirštelius paliesdama Dovanoji žaisliukus, Dainuoji lopšines, Ištardama…
Namų spindulėlis
Namų spindulėlis – tėtis sveikina dukrą Namų spindulėlis, Minčių žiburys, Nes esi, dukrele, vienintelis Saulės spindulys. Visada surasiu Širdingus žodžius, Tavo kuklumas papuošia Veidą ir melsvas akis. Tau baltos…
Sveikinu širdingai
Sveikinu širdingai – dukra sveikina mamą Sveikinu širdingai, Tik sulauk mielai, kaip šviesus žiedelis prasiskleis rytais, Tavo širdies balsas Primins vaikystės dienas, Būk stipri, šypsokis, Nes dukrelė rūpinasi Sušildydama kasdienybės Širdies spinduliais. Tai…
Tau dukrele gėlės
Tau dukrele gėlės – mama sveikina dukrą .    Tau dukrele gėlės, Širdies šiluma, Nusijuok laiminga Praverdama sodybos langines, Nes gimtadienio drugeliai Pakelia svajonių sparnelius, Rytas visada šviesus išaušta Kai…

Gražūs ir prasmingi sveikinimai su gimimo diena moterims

Jei norite pasveikinti sesę, mamą, draugę, tuomet skirkite jai vieną iš šių prasmingų eilėraščių. Sukūrėme šias gimtadienio eiles būtent moterims – švelnioms, linksmoms, gražioms.