Žmonai su gimimo diena eilės

Žmonai su gimimo diena eilės

Prabėgančių dienų aiduos
Išaušo nuostabiausia
Pasveikinti Tave skubu
Žmonele mylimiausia.
Linkiu Tau laimės
Džiugesio širdy
Dėkoju už gyvenimą
Kuriam kartu esi.

Su gimtadieniu, mieloji. Myliu!

Autorė: Žvilgsnis į Begalybę