Sveikinimas gimtadienio proga mergaitei

Gražus sveikinimas gimtadienio proga mergaitei

Išaušo neeilinė — nuostabi diena.
Gimei tada, mieloji,
Mums džiaugsmą nešdama.

Ir štai dabar — po daugel
Prabėgusių dienų
Tapai tikra panelė
Užaugusi mirksniu.

Gyvenimas — stebuklas.
Kasdiena — patirtis.
Tebūna ji gražiausia
Telydi išmintis.

Mylėk, svajoki, kurki,
Kad kuo daugiau spalvų,
Gyvenimui suteiktų
Akimirkų ryškių.

Autorė: Žvilgsnis į Begalybę

X