Panašios
Panašios Įmink smėlyje pajūrio savo pėdą Į manąją labai panašią, Ignoruoki kiekvieną skausmą, bėdą, Gimtadienis tau laimę neša. Autorė: Birutė Sol

Sveikinimai su gimtadieniu pusseserei

Gimimo dieną pusseserė sutiks pakylėtos nuotaikos, jei skirsi jai puikias eiles. Čia rasite originalių tekstų, kurie tiks užrašyti atvirutėje ar padeklamuoti.