Su gimtadieniu, mielas tėti

Brangiausias tėti, šiandieną Tau gražiausi žodžiai iš širdies,
Kuriuos ištarti man taip gera ir džiugu…
Brangiausias tėti, tik pažvelk, kiek daug į tavo šventę susirinko
Šiandieną mylimų ir mylinčių tave žmonių…
Lai tostas šis simbolinis tebūna, už sėkmę, už sveikatą,
Už meilę ir didžius pasiekimus, kurie dar daugel metų
Tavąjį gyvenimą papuoštų ir džiugintų Tau artimus, brangius.
Su gimtadieniu, tėti!

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę