Vardadienio proga Bartolomėjui

Vardadienio proga Bartolomėjui eilėraštis

Gera Bartolomėjos širdis
Kaip ryto spindulėlis
Skuba vardadienio keliu,
Nes jau nėra migloto laiko,
Gyvenimas laukia gražus.
Viena akimirka poezijos
Ir balse skamba
Aidas viltimi,
Tegul rankos sodina
Svajonių diemedį gražiausią,
Kiemo sodas pražysta
Vardadienio gėlėmis.