Vardadienio proga Cezarui

Vardadienio proga Cezarui

Susimąstęs ir kantrus
Sutinki tolimus svečius,
Širdies glėbyje
Gėles, Cezarai, laikai,
Priglaudi baltas
Ramunes ištikimai,
Nes mylėdamas
Vedi vilties takais.
Prie sušąlusių
Žiemos bangų,
Kur suspindi jūra,
Vienas vilties krantas.

Vardadienio proga –Cezaris (01-12)