Paminėkime sausio 13-ąją
Paminėkime sausio 13-ąją Šiame pasauly svarbi Tik viena tiesa yra – Priespaudos pakelti negali Žmogaus širdis tyra. Todėl paminėkime 13-ąją sausio, Juk skriauda begalinė Mums visiems priklauso. Autorė: Birutė Sol