Šerkšno bateliai
Šerkšno bateliai Ak, žiemuže, šiandien tave nuoširdžiai aš giriu, Tavąsias sniego garbanas, šerkšno batelius, Net ir orą šaltą drąsiai į save geriu, Nors už pamirštą kepurę nuo mamos…
Ei, Gruodi
Ei, Gruodi Ei, Gruodi, niūrusis žiemos broli, Apšerkšniję tavo nosis, ūsai ir barzda, Atėjai čia su savo rūškana, šalta žiema, Na, o aš sveikinu savo brolį su jos…
Pirmas šerkšnas už langų
Pirmas šerkšnas už langų Pirmas šerkšnas už langų, Žemė dengiasi sniegu, Medžių šakos subraškės, Pirmas meilės sniegas nubyrės. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Baltas šerkšnas dovanoja
Baltas šerkšnas dovanoja Baltas šerkšnas dovanoja Sidabrines eglutes, Pusnyse maži nykštukai Uždega meilės žvakeles. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Medžiai puošiasi šerkšnu
Medžiai puošiasi šerkšnu Pirmos snaigės už langų, Medžiai puošiasi šerkšnu, Skubame baltais takais, Nes gyvenimas suspindi Širdies atspindžiais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Baltas žiemos kelias
Baltas žiemos kelias Baltas žiemos kelias Veda pas draugus, Pusnyse paliksime Daug meilės minčių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Širdies spinduliai
Širdies spinduliai Širdies spinduliai suspindi, Lauktas rytas nuostabus, Nes mielais žiemos posmeliais Mes pradžiuginame draugus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Baltos purios snaigės
Baltos purios snaigės Baltos purios snaigės Krenta ant šakų, Sušalęs paukštelis Lauks šiltų delnų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Suspindėjo eglė
Suspindėjo eglė Suspindėjo eglė Tyliame miške, Baltas ryto šerkšnas Puošia šakeles. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pirmas sniegas kiemuose
Pirmas sniegas kiemuose Pirmas sniegas kiemuose Šaldo meilės žiedelius, Snaigės, šerkšnas ir pūga Dovanos širdies žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Tirpsta sniegas
Tirpsta sniegas Pirmas sniegas ant šakelių Tirpsta nuo lietaus lašų, Nes eglutė sidabrinė Laukia širdies spindulių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pirmas sniegas
Pirmas sniegas Pirmas žiemos sniegas Kaip balti sparnai, Tai kūrybingumas Ir gerbiantys draugai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Eiliuoti sveikinimai su žiema

Žiema žiemuže, tu ir vėl čia. Džiuginsi mus sniego baltumu, švenčių nuostabumu. Dovanokite artimiesiems puikius sveikinimus su žiema, kuriuos rasite šioje sveikinimų kategorijoje.

X