Gimtadienio proga sveikinimas “Per gimtadienį”

Gimtadienio proga sveikinimas “Per gimtadienį”

Atpažink visus
Žiemos praeivius,
Juos pakviesk
Linksmai pašokti,
Nes rytas saulėtas
Gimtadienį dovanoja.
Paklusk kūrybine
Išmintimi,
Grožėkis poezija,
Nes žodžiuose
Literatūrinė prasmė.