Padėka kolegai
Padėka kolegai Ačiū už pagalbą ir už gerą žodį, Kuris įkvėpė stiprybės momentu sunkiu. Ačiū Tau už tai, kad atskubi pamokyt Ir pasidalinti žiniomis kartu. Autorė: Žvilgnis į  Begalybę