Šviesa Velykų

Šviesa Velykų

Pirmieji rytmečio saulužės spinduliai,
Nušviečia žemę ir skelbia žinią – štai Velykos!
Rytas stebuklingas, kupinas šventosios paslapties
Vėl byloja apie atgimimą: dvasios ir gamtos budimą.
Kviečiame tad į šeimos bendrystę ir širdžių draugystę.
Ir susėdus rytą šį prie stalo, kuriame margučių grožis keri,
Atminkime sunkų Kristaus kelią bei kartu, tyloje slaptingoj
Mintimis pasveikinkime tuos, kurių šį rytą amžinai jau stinga.
O vėliau – margučių gausoje spalvingoj, rytą stebuklingą,
Palinkėkime akimirkų visiems drauge laimingų,
Te ištirpsta nerimas ir džiugesys apninka,
Su Šv. Velykom. Jaukių. Šviesių. Prasmingų.

Darbo autorius: Jar Mazur